ΚΑΛΑΝΤΑ……Βίωμα για τα παιδιά Video Clip

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-gcMZrAKo&feature=youtu.be

40TH ANNIVERSARY HCCY GALA ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ 40 ΕΤΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ HCCY

TO PURCHASE TICKETS CLICK HERE

Greek Night Mixer Dance

  One last night OUT before school starts up! Calling…

7th Annual Greek-Canadian Golf Classic – Nine and Dine

7th Annual Greek-Canadian Golf Classic - NINE and DINE Family…