ΚΑΛΑΝΤΑ……Βίωμα για τα παιδιά Video Clip

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-gcMZrAKo&feature=youtu.be

Doralicious Christmas Special!

Hellenic Canadian Community of York Region and their children who will sing kalanta to us! Καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas! Check…