ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑ- 2020

ΚΑΛΑΝΤΑ......Βίωμα για τα  παιδιά Ανάμνηση για τους μεγάλους Η Ελληνοκαναδική Κοινότητα του Γιόρκ σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, καθηγητές και…